20-09-2016 BESTUURSMEDEDELING | Ondanks dat het voor dit tijdstip nog prachtig zomerweer is denderen wij toch met rasse schreden op het einde van het seizoen 2016 aan. Derhalve willen wij u via deze mailing even op de hoogte brengen van een paar belangrijke data.

* Donderdag 29 september 2016 laatste wegtraining afd. weg:

Op donderdag 29 september zal voor de afd. weg de laatste training plaatsvinden op de sportzone te Sittard. De weg trainingen zullen officieel op dinsdag 28 maart 2017 hervat worden. Tevens zullen wij als bestuur de situatie nauwlettend in de gaten houden ivm de aanleg van de definitieve Wieleromgeving (derhalve is de bovenstaande datum enkel een indicatie, deze kan naar voren alsook naar achter verschoven worden )

* Dinsdag 4 oktober start MTB / Cyclocross trainingen bij Marce en Sjaak dela Haye op Watersley:

Vanaf dinsdag 4 oktober zullen op dinsdag en donderdag op Watersley te Sittard weer de Crosstrainingen plaatsvinden onder leiding van Marco dela Haye. Vanaf dit seizoen zal ook de afdeling MTB aansluiten bij deze trainingen. Door deze samenwerking bestaat er ook voor de kleinere kinderen binnen onze vereniging de mogelijkheid om deze trainingen te bezoeken. Voor de kleinere of minder ervaren kinderen zal een aparte groep gemaakt worden die getraind zal worden door één van de MTB trainers. Deze trainingen zullen van 4 oktober 2016 t/m 26 januari 2017 plaatsvinden op dinsdag en donderdag te Watersley van 19:00 uur tot 20:00 uur. De kosten van deze wintertrainingen bedragen:

1-ste gezinslid € 20,-

2-de gezinslid € 10,-

3-de gezinslid € 5,-

4-de gezinslid of meer gratis

Deze kosten zullen ter plekke bij Sjaak dela Haye voldaan moeten worden.

Deelnemen aan deze trainigen kan men indien men in het bezit is van een MTB of een crossfiets (racefietsmodel)

* Zaterdag 15 oktober algemene ledenvergadering:

Op zaterdag 15 oktober nodigen wij u van harte uit op onze Algemene ledenvergadering (najaarsvergadering 2016). Deze ALV zal dit jaar plaatsvinden op Watersley om 18:00 tot 19:30 uur. De Uitnodiging alsook de agenda zal u nog per mail worden toegestuurd.

* Zaterdag 15 oktober eindejaars BBQ:

Na een wel zeer geslaagde eindejaars BBQ in 2015 willen wij u gaarne weer uitnodigen voor de eindejaars BBQ 2016. De bedoeling van deze BBQ is om met z’n allen op een gezellige manier het zomerseizoen 2016 af te sluiten en het crossseizoen 2016-2017 in te luiden. Deze BBQ zal plaatsvinden op zaterdag 15 oktober te Watersley aansluitend aan de algemene ledenvergadering. De uitnodiging zal u per mail worden toegestuurd.

* Maandag 31 oktober start core-trainingen Fitland Sittard:

Op maandag 31 oktober zullen de core-trainingen in fitland weer van start gaan. Deze core-training is toegankelijk vanaf cat. 5 en hoger. Wat betreft tijdstip en kosten zullen wij u nog informeren omdat wij als bestuur op dit moment nog in onderhandeling zijn met Fitland.

Wij zullen u hier tijdig informeren.

* Dinsdag 1 november aanvragen KNWU licenties 2017:

Vanaf dinsdag 1 november bestaat weer de mogelijkheid om via mijn KNWU de wedstrijdlicentie 2017 aan te vragen. (LET OP!! de Wedstrijdlicentie zal enkel worden goedgekeurd indien de contributie 2017 voldaan is)

* Zaterdag 5 november start duurtrainigen nieuwelingen / junior / belofte / elite / amateur:

Op zaterdag 5 november zullen de duurtrainingen gaan starten voor de cat. nieuweling / junior / belofte / elite / amateur / toer. Deze duurtrainingen zullen onder leiding staan van Perry Adriaans en zullen plaatsvinden vanaf de Sportzone Sittard van 10:00 tot 12:00 uur. De duurtrainingen zullen qua tijd worden uitgebreid.