Laatst bijgewerkt op: 28 april 2018

Onze Sponsoren

Formulier

ik meld me aan voor (*)

voorletters (*)

voornaam (*)

tussenvoegsel

achternaam (*)

straat (*)

huisnummer (*)

huisnummer toevoeging

postcode (*)

woonplaats (*)

land (*)

nationaliteit (*)

geslacht

geboortedatum (*)

e-mailadres (*)

telefoonnummer

mobiel

opmerking

Lid worden

Met het formulier kunt u zich aanmelden. Na het verzenden van het formulier nemen wij contact met u op. Vervolgens melden wij u aan bij de KNWU. U krijgt dan automatisch een e-mail van de KNWU met uw eigen inlogcode voor de KNWU website.

Indien u aan wedstrijden wenst deel te nemen kunt u vervolgens met uw inlogcode bij de KNWU een licentie aanvragen. De vereniging ontvangt automatisch een bericht van de KNWU als u de licentie heeft aangevraagd.

Clubkleding

De club beschikt over eigen kleding van sponsor BIORACER. Als lid bent u verplicht deze kleding te dragen tijdens clubtrainingen, clubactiviteiten op de fiets en wedstrijden.

Klik hier voor informatie over het aanschaffen van de clubkleding.

Contributie

Na aanmelding bij de KNWU kunt u uw contributie aan de vereniging voldoen.

De contributie is gebaseerd op het soort lidmaatschap. Voor 2018 gelden de volgende lidmaatschappen en bedragen:

 • Jeugd wielrenner/ mountainbiken ( jeugd = categorie 1 t/m 7, nieuwelingen dames en heren en junioren dames en heren ) € 110,00 (incl. €11,50 KNWU basis lidmaatschap)
 • Elite- , belofte-, amateur- en master wielrenner dames en heren. €110,00 incl. KNWU basis lidmaatschap
 • Toerafdeling € 75,00 incl. KNWU basis lidmaatschap
 • LSE-wielrenner €40,00 incl. KNWU basis lidmaatschap
 • Profs en overige leden (vrijwilligers genoemd in het organogram 2018) € 0,00 incl. KNWU basis lidmaatschap (wordt door de vereniging betaald)
 • Ondersteunend lid € 35,00
 • Leden met alleen een wedstrijdlicentie via Wcl Bergklimmers. €50,00 incl. KNWU basis lidmaatschap
De contributie voor het nieuwe seizoen dient vóór 15 december 2017 overgemaakt te zijn. Indien dit niet is gebeurd, wordt het lid afgemeld bij zowel de KNWU als de wielervereniging.
 

De contributie dient te worden overgemaakt naar:

IBAN: NL21RABO0149202458 t.n.v. W.Cl. Bergklimmers onder vermelding van uw naam.

Na ontvangst van de contributie nemen wij contact op met de KNWU. Vervolgens ontvangt na enkele werkdagen uw pasje met de licentie of het basislidmaatschap van de KNWU.

De contributie voor jeugdwielrenners, elite-, belofte-, amateur- en master wielrenner dames en heren bedraagt op jaarbasis €110,00. Wordt men na juli 2018 lid dan zal de contributie verrekend gaan worden na rato van de maanden die nog resteren in het lopende kalenderjaar 2018. LSE renners, ondersteunende leden en leden Toerafdeling komen hiervoor niet in aanmerking en betalen contributie conform bovenstaand.
 • Augustus 2018 €70,00 incl. KNWU basis lidmaatschap
 • September 2018 €60,00 incl. KNWU basis lidmaatschap
 • Oktober 2018 €50,00 incl. KNWU basis lidmaatschap
 • November 2018 €40,00 incl. KNWU basis lidmaatschap
 • December 2018 €30,00 incl. KNWU basis lidmaatschap
Nieuwe leden die na 1 augustus 2018 lid worden en afkomstig zijn van een UCI- aangesloten vereniging betalen geen contributie. Mits deze personen wel aan de contributieverplichtingen hebben voldaan bij deze aan de UCI-aangesloten vereniging waar zij in 2018 lid van zijn geweest. Wel wordt een bijdrage gevraagd voor de clubactiviteiten die na 1 augustus worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld afsluiting wegseizoen, eventuele trainingskampen en deelname aan het NCK.
 • Wielerlicentie KNWU, deze dient zelf rechtstreeks bij de KNWU te worden aangevraagd.
 • Huur/koop transponder (chip), deze dient door het lid zelf bij de leverancier www.mylaps.com te worden besteld
Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 oktober 2017.