Onze Sponsoren

Veilige Wieleromgeving Sportzone Sittard-Geleen (van initiatief naar realisatie)

De aanloop (2005-2014)

In 2005 toen Wcl Bergklimmers nog in Stein was gehuisvest werd al uitgekeken naar een Veilige omgeving waar men kon fietsen/trainen zonder anderen tot last te zijn.

Het oog van het toenmalige bestuur viel op Heidekamppark, een voormalige gipsdeponie van de DSM en gelegen tussen Hotel van der Valk Urmond en de Asfaltcentrale te Stein richting de haven. Een gebied van 50 hectare. Het zou worden ingericht als natuurgebied, na afwerking van de deponie met een laag afdekgrond. Een paar stroken asfalt als trainingsparcours leek het toenmalige bestuur een mooie optie voor de vereniging. De toenmalige verantwoordelijke wethouder openbare ruimte uit Stein blies het project uiteindelijk af omdat wielrennen een te luidruchtige ?? sport zou zijn.

De burgemeester dhr. A. Barske van Stein vond dit toch wel erg sneu voor de Bergklimmers en zag kans voor een nieuw initiatief op Sportpark ‘t Hetjen. Samen met de voetballers van de Ster, Scouting Stein, een tennisvereniging en een jeu de boule-vereniging geconcentreerd op een locatie waarbij het wielerparcours overal tussendoor liep. Een adviesbureau stond in voor het ontwerp. Dat een gedeelte openbaar was en een flink gedeelte van het parcours tussen de voetbalvelden lag was minder gelukkig. Je zou maar eens voetgangers tegenkomen of ballen in het peloton voor de wielen krijgen. Echter ook slaagde men er niet in om de benodigde gronden te verwerven/onteigenen. Ook dit initiatief stierf in schoonheid. 

Op het einde van het traject Sportpark ‘t Hetjen trad het nieuwe Bergklimmers-bestuur onder leiding van voorzitter dhr. Jo Smeets aan en alras werd verrassend genoeg door de gemeente opnieuw naar het Heidekamppark gewezen. Het zou binnen 2 jaar overgaan naar de gemeente Stein in haar beheer. Het terrein was 5 jaar eerder ingericht echter hermetisch afgesloten tot de overdracht. Enkele wandelpaden lagen er en kon prima verbreed worden tot een mooi wielerparcours. In 2012 was het WK te Valkenburg en daar werden door de 4 voorzitters van de Limburgse Wielerverenigingen een rapport aan de toenmalige depute dhr. N. Lebens overhandigd waarbij de noodzaak voor de vestiging van 4 Veilige Wieleromgevingen voor de 4 verenigingen als essentieel werd beschouwd, zeker in een provincie die zich de Wielerprovincie van Nederland beschouwd.

2016 werd als mijlpaal gezien dat dan de 4 Veilige Wieleromgevingen gerealiseerd zouden moeten zijn. Naar aanleiding van het rapport ging de Provincie Limburg in gesprek met de gemeente Stein en de kans op een Veilige Wieleromgeving te Stein op het Heidekamppark nam flink toe. De gemeente Stein liet een studierapport opmaken en tevens een schetsplan waarbij de stakeholders gemeente Stein, Wielerclub Bergklimmers en IVN Stein betrokken waren. De eerste signalen waren positief en het traject werd verder gevolgd. Er werd een prachtig parcours uitgetekend met mooie hoogteverschillen en verschillende trainingstrajecten konden tegelijkertijd gebruikt worden. IVN gaf naarmate het plan vorderde echter steeds meer bezwaren af. Terwijl de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de realisatie van het wielercircuit in volle gang was werd Wcl Bergklimmers het duidelijk dat een duurzame relatie met IVN op termijn niet mogelijk was en op basis hiervan trokken de Bergklimmers de stekker uit het project, na overleg met de achterban.

Vrij snel daarna gloorde echter weer nieuwe hoop voor de Bergklimmers, ditmaal in de gemeente Sittard-Geleen. Door contacten van Wcl Bergklimmers met het huis van de Sport Sittard-Geleen en de Provincie Limburg ten tijde van het traject Heidekamppark werd hun duidelijk dat er misschien kansen in de Sportzone lagen. Na intensief contact met de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg kon Wcl Bergklimmers vaststellen dat door verhuizing van de vereniging naar de Sportzone een toekomstbestendige wielervereniging een reele optie werd. Het veilig kunnen trainen op een wielerparcours is namelijk een voorwaarde voor het overleven van de vereniging, volgens het bestuur.

Wcl Bergklimmers stond dus voor een grote belangrijke stap in haar wielerhistorie, verhuizing naar Sittard-Geleen. 

 

Kansen op de Sportzone (2014-2016)

Eind 2014 werd de knoop in de Algemene Ledenvergadering Wcl Bergklimmers doorgehakt en werd de vereniging na meer dan 70 jaar in het Steinse gebivakkeerd te hebben verhuisd naar Sittard-Geleen en tevens werd het traject ingezet tot realisatie van de Veilige Wieleromgeving op de Sportzone.

De eerste schetsen werden op het papier gezet en ook vonden er sessies plaats tussen de verschillende partijen zoals de Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en Huis van de Sport. Na bezoek aan enkele andere wielercircuits werd een Quick Scan opgesteld op basis waarvan begin 2016 de beslissing viel om een Veilige Wieleromgeving op de Sportzone te realiseren. Niet nadat in een 1/2 week tijd nog een petitie door Wcl Bergklimmers werd opgesteld en waarbij zij bijna 5.000 handtekeningen ophaalden voor de realisatie van een Veilige Wieleromgeving!

De Quick Scan bevatte een Voorlopig Ontwerp hoe het wielercircuit er uit zou moeten zien, in oogpunt van de Bergklimmers. Veel uren, knowhow en expertise van de Bergklimmers, met name van Perry Adriaans, zijn in dit ontwerp gaan zitten en het resultaat mocht er zijn! In maart 2016 zijn alle mogelijke gebruikers van dit wielercircuit bij elkaar gekomen waarbij slechts enkele details werden aangeboden te wijzigen echter lof werd toegezwaaid aan de opstellers van het ontwerp. Het wielercircuit bestaat uit meerdere deelcircuits die tegelijkertijd afzonderlijk gebruikt kunnen worden. Het is ook mogelijk deze te koppelen. Het wielercircuit is vlak, glooiend en hellend. Er zit een klimmetje in van circa 10% die van meerdere zijden te beklimmen is. Ook is een rijweg met kasseien voorzien. Verder een vlak evenemententerrein waarop een wielerbaan geprojecteerd is. Tevens kan dit terrein als skeelerbaan dienst doen en als opwarm-wielercircuit voor als er wedstrijden zijn. Het langste wielercircuit wat samengesteld kan worden is maar liefst 3 kilometer lang!

In de 2e helft van 2016 werd door Wcl Bergklimmers nog flink aan het Voorlopig Ontwerp gesleuteld. Aan de uitgangspunten werd niet getornd echter nieuwe inzichten zoals verplaatsing van het toekomstige clubhome nabij de ingang van de Veilige Wieleromgeving, ruimere bochten en diverse doorsteken tbv meerdere circuit-mogelijkheden deed het Voorlopig Ontwerp anders uitzien. 

Inmiddels was de aanbesteding van het project in het najaar 2016 in volle gang en waren uiteindelijk 3 van de 9 geselecteerde aannemers nog in de race om het wielercircuit te mogen realiseren. De aannemers worden uitgedaagd om optimalisaties voor het Voorlopig Ontwerp aan te dragen. Tevens zouden zij een 3D animatie ter ondersteuning van het ontwerp aanbieden. Wcl Bergklimmers was in dit proces ook betrokken.

Begin januari 2017 werd door de gemeente Sittard-Geleen kenbaar gemaakt dat de Firma Heijmans dit mooie project mocht realiseren zodat eind januari 2017 met de realisatie kon worden gestart. Volgens planning zou dan begin mei 2017 het wielercircuit gereed voor gebruik moeten zijn. 

Van initiatief tot realisatie zit dan 12 jaar waarbij heel veel overleguren van verschillende Bergklimmers-besturen in is gaan zitten waarbij het bestuur het soms zwart voor de ogen werd en regelmatig verzuurde benen had. Echter de finish is in zicht, de finale wordt nu ingezet!

Realisatie Veilige Wieleromgeving (VWO)! (2017)

Eindelijk is het zover, de realisatie van de VWO gaat van start. Aannemer Heijmans wist met haar optimalisaties van het Voorlopig Ontwerp de meeste punten te scoren en zou haar Definitief Ontwerp gaan aanleggen. Het is een wondermooi wielercircuit-ontwerp geworden wat zich in meerdere opzichten onderscheidt ten opzichte van alle andere Veilige Wieleromgevingen en een voorbeeld zal zijn voor menige nieuwe VWO. 

  • Normaliter zijn maximaal 2 a 3 verschillende wedstrijdparcoursen per  VWO mogelijk, op de Sportzone meer dan 50!
  • De diverse wedstrijdparcoursen kunnen met de klok meegereden worden maar ook andersom. Dat is eigenlijk nergens anders aan de orde.
  • Er is een kunstmatige heuvel van 10 meter hoogte in het wedstrijdparcours opgenomen
  • Een extra toegevoegde weg zorgt voor een ‘Keutenberg’- gevoel, een stijging van 24%!
  • Er is een kasseienstrook voorzien in de VWO. Zowel vlak als stijgend (8 – 10%). Een Sittardse ‘Koppenberg’ dus
  • De finishstraat is geschikt gemaakt voor de start en ontvangst voor de internationale UCI-wedstrijden die in de gemeente Sittard-Geleen plaatsvinden.
  • In 2017 zullen bijvoorbeeld de Hammer Series-wedstrijden van vrijdag t/m zondag op de VWO plaatsvinden. Ook zal de finale Etappe van de Boels Rental Ladies Tour (start en finish) op de VWO plaatsvinden. En ook de Binckbank-Tour (Ronde van Nederland) zal een etappe in Limburg met finish op de Veilige Wieleromgeving kennen. 
  • In de VWO is een evenemententerrein voorzien waar de bussen van de wielerploegen opgesteld kunnen worden

Parcoursen mogelijk door Heijmans

De aanleg van de VWO door de fima Heijmans  is gepaard gegaan met veel grondverzet-werkzaamheden. In totaal 27.000 m3 grond werd op het terrein verplaatst. Er is 13.500 m3 zand onder de asfaltwegen verwerkt, boven op een puinfundering van 18.000 ton. In totaal 5.900 ton asfalt is in de rijwegen verwerkt. Om het terrein goed te kunnen afwateren is circa 1.000 meter riolering aangelegd en zo’n 850 meter mantelbuizen. Verder is er nog 8.100 m2 betonstraatstenen, 1.350 m2 kasseien en 9.500 m1 betonbanden geplaatst voor de opsluiting van de diverse verhardingen. Voor de verdere aankleding zijn nog 98 bomen en 500 meter haag geplant. Tenslotte is in de berg 65.000 m3 grond verwerkt. 

Op 6 februari was Heijmans gestart met de bebording en eerste werkzaamheden en gereed op 24 mei 2017. Het hoogste punt werd op 24 maart bereikt en de eerste asfalt op 18 april gedraaid. Het totale gebied omslaat 10 hectare waarvan de wielerbaan 6 hectare beslaat. Deze 6 hectare is verdeeld in 3 hectare verharding en 3 hectare groen.

De uitvoering was in handen van dhr. R. Jaeger, hoofduitvoerder Heijmans en dhr. P. Hendriks projectleider Heijmans.   

Tijdens de aanleg zijn regelmatig foto’s gemaakt zoals hierna te zien zijn.