Onze Sponsoren

Veilige Wieleromgeving Sportzone Sittard-Geleen, van initiatief naar realisatie

11 jaar geleden toen Wcl Bergklimmers nog in Stein was gehuisvest werd al uitgekeken naar een Veilige omgeving waar men kon fietsen/trainen zonder anderen tot last te zijn. Het oog van het toenmalige bestuur viel op Heidekamppark, een voormalige gipsdeponie van de DSM en gelegen tussen Hotel van der Valk Urmond en de Asfaltcentrale te Stein richting de haven. Een gebied van 50 hectare. Het zou worden ingericht als natuurgebied, na afwerking van de deponie met een laag afdekgrond. Een paar stroken asfalt als trainingsparcours leek het toenmalige bestuur een mooie optie voor de vereniging. De toenmalige verantwoordelijke wethouder openbare ruimte uit Stein blies het uiteindelijk af omdat wielrennen een te luidruchtige ?? sport zou zijn. De burgemeester dhr. A. Barske van Stein vond dit toch wel erg sneu voor de Bergklimmers en zag kans voor een nieuw initiatief op Sportpark ‘t Hetjen. Samen met de voetballers van de Ster, scouting Steine, een tennisvereniging en een jeu de boule-vereniging geconcentreerd op een locatie waarbij het wielerparcours overal tussendoor liep. Een adviesbureau stond in voor het ontwerp. Dat een gedeelte openbaar was en een flink gedeelte van het parcours tussen de voetbalvelden was minder gelukkig. Je zou maar eens voetgangers tegenkomen of ballen in het peloton voor de wielen krijgen.Echter ook slaagde men er niet in om de benodigde gronden te verwerven/onteigenen. Op het einde van het traject Sportpark ‘t Hetjen trad het nieuwe bestuur aan en alras werd verrassend genoeg door de gemeente opnieuw naar het Heidekamppark gewezen. Het zou binnen 2 jaar overgaan naar de gemeente Stein in haar beheer, het terrein was 5 jaar eerder ingericht echter hermetisch afgesloten tot de overdracht. Enkele wandelpaden lagen er en kon prima verbreed worden tot een wielerparcours. In 2012 was het WK te Valkenburg en daar werden door de 4 voorzitters van de Limburgse Wielerverenigingen een rapport aan de toenmalige depute dhr. N. Lebens overhandigd waarbij de noodzaak voor de vestiging van 4 Veilige Wieleromgevingen voor de 4 verenigingen als essentieel werd beschouwd, zeker in een provincie die zich de Wielerprovincie van Limburg beschouwd. 2016 werd als mijlpaal gezien dat dan de 4 Veilige Wieleromgevingen gerealiseerd zouden moeten zijn. Naar aanleiding van het rapport ging de Provincie Limburg in gesprek met de gemeente Stein en de kans op een Veilige Wieleromgeving te Stein op het Heidekamppark nam flink toe. De gemeente Stein liet een studierapport opmaken en tevens een schetsplan waarbij de stakeholders gemeente Stein, Wielerclub Bergklimmers en IVN Stein betrokken waren. De eerste signalen waren positief en het traject werd verder gevolgd. Er werd een prachtig parcours uitgetekend met mooie hoogteverschillen en verschillende trainingstrajecten konden tegelijkertijd gebruikt worden. IVN gaf naarmate het plan vorderde echter steeds meer bezwaren af. Terwijl de aanbestedingprocedure ten behoeve van de realisatie van het wielercircuit in volle gang was werd Wcl Bergklimmers het duidelijk dat een duurzame relatie met IVN op termijn niet mogelijk was en trokken De Bergklimmers de stekker uit het project, na overleg met de achterban. Vrij snel daarna gloorde echter weer nieuwe kansen, ditmaal in de gemeente Sittard-Geleen, Sportzone. Door contacten van Wcl Bergklimmers met het huis van de Sport Sittard en de Provincie Limburg ten tijde van het traject Heidekamppark werd hun duidelijk dat er misschien kansen in de Sportzone lagen. Na intensief contact met de gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg kon Wcl Bergklimmers vaststellen dat door verhuizing van de vereniging naar de Sportzone een toekomstbestendige wielervereniging een reele optie werd. Het veilig kunnen trainen op een wielerparcours is namelijk een voorwaarde voor het overleven van de vereniging, volgens het bestuur.

Kansen op de Sportzone

Eind 2014 werd de knoop in de Algemene Ledenvergadering Wcl Bergklimmers doorgehakt en werd de vereniging na meer dan 70 jaar in het Steinse gebivakkeerd te hebben verhuisd naar Sittard-Geleen en tevens werd het traject ingezet tot realisatie van de Veilige Wieleromgeving op de Sportzone. De eerste schetsen werden op het papier gezet en ook vonden er sessies plaats tussen de verschillende partijen zoals de Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en Huis van de Sport. Na bezoek aan enkele andere wielercircuits werd een Quick Scan opgesteld op basis waarvan begin 2016 de beslissing viel om een Veilige Wieleromgeving op de Sportzone te realiseren. Niet nadat in een 1/2 week tijd nog een petitie door Wcl Bergklimmers werd opgesteld en waarbij zij bijna 5.000 handtekeningen ophaalden! De Quick Scan bevatte een ontwerp hoe het wielercircuit er uit zou moeten zien, in oogpunt van de Bergklimmers. Veel uren, knowhow en expertise zijn in dit ontwerp gaan zitten maar het resultaat mocht er zijn! In maart 2016 zijn alle mogelijke gebruikers van dit wielercircuit bij elkaar gekomen waarbij slechts enkele details werden aangeboden te wijzigen echter lof werd toegezwaaid aan de opstellers van het ontwerp. Het wielercircuit bestaat uit meerdere deelcircuits die afzonderlijk gebruikt kunnen worden tegelijkertijd. Het is ook mogelijk deze te koppelen. Het wielercircuit is vlak, glooiend en hellend. Er zit een klimmetje in van circa 10%. Ook is een rijweg met kasseien voorzien. Verder een vlakke evenemententerrein waarop een wielerbaan geprojecteerd is. Tevens kan dit terrein als skeelerbaan dienst kan doen en als opwarm-wielercircuit voor als er wedstrijden zijn. Het langste wielercircuit wat samengesteld kan worden is maar liefst 3 kilometer lang! Inmiddels is de aanbesteding van het project in volle gang en zijn 3 aannemers nog in de race om het wielercircuit te mogen realiseren. De aannemers worden uitgedaagd om optimalisaties voor het huidige ontwerp aan te dragen. Tevens zullen zij een 3D animatie ter ondersteuning van het ontwerp aanbieden. Wcl Bergklimmers zijn in dit proces ook betrokken. Begin januari 2017 zal de beslissing door de gemeente Sittard-Geleen worden genomen welke aannemer het project mag realiseren zodat eind januari 2017 met de realisatie kan worden gestart. Volgens planning zou dan begin mei 2017 het wielercircuit klaar moeten zijn. Tijdens het aanbestedings- en realisatietraject van het wielercircuit wordt de aannemer ook gevraagd een concept-ontwerp aan te leveren, betreffende een offroad-parcours. Dit offroad-parcours dient voor de wielerdisciplines Veldrijden en MTB geschikt te zijn. Technische onderdelen zoals droppoff, wasbord, rockgarden etc. zullen dan in beeld komen. De mogelijke realisatie van dit traject zal dan vermoedelijk begin 2018 zijn. Tenslotte zal ook een multifunctioneel gebouw/clubhome worden gerealiseerd, directe naast het wielercircuit. Ook hier zal het ontwerp van het gebouw gedurende de realisatie van het wielercircuit gestalte gaan krijgen en naar verwachting zal in de 2e helft van 2017 hier de schop voor in de grond gaan. Wcl Bergklimmers kijkt ook nadrukkelijk verder als de huidige schaalbreedte van haar eigen vereniging. De Veilige Wieleromgeving biedt ook mogelijkheden op andere terreinen zoals triathlon en atletiek, Skeeleren, breedtesportfietsers en tourfietsers. Allerlei sporten die de Bergklimmers op termijn tot een omniumvereniging kan ontwikkelen. Voor vernoemde sporten kunnen dan ook het gehele jaar door allerlei wedstrijden georganiseerd worden! Van initiatief tot realisatie zit dan 12 jaar waarbij heel veel overleguren van verschillende besturen in is gaan zitten waarbij het bestuur het soms zwart voor de ogen werd en regelmatig verzuurde benen had. Echter de finish is in zicht, de finale wordt nu ingezet! Bovenaanzicht VWO Heijmans

De finale is ingezet!

Eindelijk is het zover, de realisatie van de Veilige Wieleromgeving (VWO) gaat van start. Aannemer Heijmans wist met haar optimalisaties van het basisontwerp de meeste punten te scoren en zal haar ontwerp gaan aanleggen. Het is een wondermooi wielercircuit geworden wat zich in meerdere opzichten onderscheidt ten opzichte van andere Veilige Wieleromgevingen. Parcoursen mogelijk door Heijmans

  • Normaliter zijn maximaal 2 a 3 verschillende wedstrijdparcoursen per  Veilige Wieleromgeving mogelijk, op de Sportzone meer dan 50!
  • De diverse wedstrijdparcoursen kunnen met de klok meegereden worden maar ook andersom. Dat is eigenlijk nergens anders aan de orde.
  • Er is een kunstmatige heuvel van 10 meter hoogte in het wedstrijdparcours
  • Een extra toegevoegde weg zorgt voor een ‘Keutenberg’- gevoel, een stijging van 20%!
  • Er is een kasseienstrook voorzien in de VWO. Zowel vlak als stijgend (8 – 10%). Een Sittardse ‘Koppenberg’ dus
  • De finishstraat is geschikt gemaakt voor de start en ontvangst voor de internationale UCI-wedstrijden die in de gemeente Sittard-Geleen plaatsvinden.
  • In 2017 zullen bijvoorbeeld de ITC-wedstrijden zowel op vrijdag als zondag op de VWO oa plaatsvinden. Ook zal op 3 September de finale Etappe van de Boels Rental Ladies Tour (start en finish) op de VWO plaatsvinden.
  • In de VWO is een evenemententerrein voorzien waar de bussen van de wielerploegen opgesteld kunnen worden

De aanleg van de VWO zal plaatsvinden tussen eind januari en eind mei. Zijaanzicht VWO Heijmans Naast de aanleg van de asfaltwegen, kasseienstrook en evenemententerrein zullen ook op verschillende locaties op de VWO MTB-skills-areas aangelegd worden. Parallel aan de aanleg zal een traject worden ingezet tot ontwerp van het clubgebouw, in de markt zetten van de vraagspecificatie en mogelijk reeds realisatie in de loop van 2017. In de toekomst zullen mogelijk nog overige wieler-gerelateerde gebouwen op de VWO worden gerealiseerd zodat de VWO als een aanjager van allerlei wieleractiviteiten gaat fungeren. Perspectiefaanzicht VWO Heijmans

Dank aan allen die hebben ingestaan om een Veilige Wieleromgeving voor Wcl Bergklimmers te realiseren

Afgelasting TDBP Cup

september 11th, 2019|0 Comments

Tom Dumoulin Bike Park Cup voor woensdag 11 september AFGELAST (wegens de voorspelde weersomstandigheden in combinatie met de dan te verwachten zeer geringe opkomst van renners en rensters)

Uitslagen Interclubwedstrijd

september 4th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitslagen Interclubwedstrijd

Hieronder staan de uitslagen van de koppeltijdrit en individuele tijdrit van 3 september jl. De parcourslengte is 3,967 km. Dit is een onofficiële tijdwaarneming. Koppel Tijdrit   Individuele Tijdrit

*** Inschrijven Interclubwedstrijd ***

augustus 31st, 2019|Reacties uitgeschakeld voor *** Inschrijven Interclubwedstrijd ***

Dinsdag 3 september organiseert wcl Bergklimmers aansluitend aan de proloog van de Boels Ladies Tour een Interclubwedstrijd op het Tom Dumoulin Bike Park. Jeugd, Nieuwelingen en Junioren met een KNWU basislidmaatschap van alle verenigingen kunnen [...]

Live Slow Ride Fast

augustus 24th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Live Slow Ride Fast

De longen uit ons lijf fietsen het ene moment een het andere moment genieten van zon en vertier. Hier een fotoimpressie van een geweldig leuke clubdag van wcl Bergklimmers. We zijn nog tot 15.00 uur [...]

Vandaag is het zover…

augustus 24th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vandaag is het zover…

Het parcours ligt er klaar voor. De clubkampioenschappen kunnen beginnen. Vandaag zullen de leden van wcl Bergklimmers onderling de competitie aangaan. Op 3 verschillende parcoursen zullen ongeveer 100 renners, uit verschillende categorieën, hun beste beentje [...]

***Inschrijven CKS laatste dag!***

augustus 22nd, 2019|Reacties uitgeschakeld voor ***Inschrijven CKS laatste dag!***

Beste (aspirant)clubleden, Vandaag is de laatste dag dat men zich kan inschrijven voor de clubkampioenschappen voor aanstaande zaterdag.   Inschrijfformulier Clubkampioenschappen http://eepurl.com/gdlDMX Graag tot zaterdag.

***Wijzigingen Clubkampioenschappen!***

augustus 20th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor ***Wijzigingen Clubkampioenschappen!***

Voor alle leden en ouders van wcl Bergklimmers (WEG en MTB) is er op zaterdag 24 augustus een uitdagende dag gepland om de competitie aan te gaan met clubgenoten. De wedstrijden zullen plaatsvinden op verschillende [...]