Op zaterdag 16 november stond wederom de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op het programma met hier op aansluitend de BBQ en feestavond met de huldiging van de diverse kampioenen.

De bijeenkomst met bijna 200 aanwezigen werd goed bezocht.  

Voorzitter Peter Bouwels memoreerde in de ALV een aantal belangrijke gebeurtenissen en mooie ontwikkelingen op korte termijn. 

Op de feestavond werden oa de clubkampioenen gehuldigd. Ook kersverse wereldkampioen Masters Karina Dortu Moonen werd in het zonnetje gezet.

Tot Bergklimmer van het jaar werd Maureen Arens benoemd en de Stimuleringsprijzen waren voor Thijmen von Lumich (cat 1 t/m 4) en Nikki Souren (cat 5 t/m 7). Nieuw is de benoeming Trainer/Vrijwilliger van het jaar die dit jaar aan Maurice Hoorens werd toegekend.

Tenslotte werd ook van Perry Adriaans afscheid genomen die 10 jaar lang de Bergklimmers samen met een aantal andere personen heeft uitgebouwd tot wat het nu is. Daarvoor onze hartelijke dank! 

Foto’s van Theo Gelissen, clubfotograaf, onze dank hiervoor!

Bestuur Wcl Bergklimmers