02-11-2016 CLUB | Voor alle licentiehouders: de licentieaanvraag voor het nieuwe seizoen is mogelijk vanaf donderdag 10 november 2016 in plaats van dinsdag 1 november 2016. Als aan alle licentievoorwaarden wordt voldaan vanaf het moment dat de licentieaanvraag mogelijk is, ontvangt u de licentie ruim voor 1 januari.