21-08-2016 BESTUUR |

Stand van zaken omtrent de realisatie van het clubcircuit Wcl Bergklimmers

Regelmatig wordt het bestuur de vraag gesteld of het clubcircuit op de Sportzone Sittard nu doorgaat.
Deze beslissing is reeds begin dit jaar gevallen en het gaat inderdaad door.
Echter vergt de realisatie hiervan veel voorbereiding en overleguren.

Het bestuur is hier druk mee bezig.

Op dit moment is bekend welk ingenieursbureau deze voorbereiding in tekeningen en projectomschrijving gaat omzetten. Ook ons bestuur is hierin betrokken zodat Wcl Bergklimmers hun expertise kan inzetten.

Zoals het er nu naar uitziet zal de aanbesteding van het project begin januari 2017 plaatsvinden zodat een aantal weken later met de realisatie van het clubcirctuit begonnen kan worden.
Eind mei 2017 is de opleverdatum gepland.

Daarna zal worden gestart met de realisatie van het clubhome wat naar verwachting eind 2017 gereed zal zijn.

Het bestuur