Gisteren heeft onze consul onderstaande bericht geplaatst welke door de landelijke KNWU is opgelegd.

Er is veel weerstand, bij ouders, omtrent het bericht, omdat er geen duidelijke beweegredenen bij worden vermeld en het reglement duidelijk is dat Camera’s wel gebruikt mogen worden.
Omdat de KNWU de regels anders interpreteert, doch duidelijk is in zijn berichtgeving, zal hier vanaf komende zondag op gecontroleerd worden door de wedstrijdjury en bij overtreding zullen er maatregelen genomen worden.

Hier heb ik, met de consul, uitgebreid over gecommuniceerd en zal hierover verder contact gaan opnemen met de landelijke KNWU. De consul heeft dus een landelijk bericht verspreidt waarin hij zelf geen zeggenschap heeft.
Gelieve dus voorlopig geen camera’s op de fiets te gebruiken tijdens wedstrijden, totdat er andere berichtgeving hierover door de KNWU wordt verspreid.

Ivo Spanjaard, TeamManager Jeugd