Voor alle (actieve) kaderleden wordt in het eerste kwartaal 2016 een VOG aangevraagd. Er zal tevens een vertrouwenspersoon aangesteld worden en een beleidsplan omtrent ongewenst gedrag opgesteld worden.