We hebben dit weekend een schrijven van het District KNWU Limburg ontvangen inzake de aanstelling van een nieuwe consul.
Wij wensen dhr. Jack Theunissen en dhr. Jasper Vermazen veel succes en plezier met de uitoefening van de functie toe.
Tevens willen bij dhr. Bas Otten van harte bedanken voor zijn inspanningen de laatste jaren als interim-consul.
Bas hebben wij leren kennen als een kundig en prettig persoon om mee samen te werken.

 

Het bestuur Wcl Bergklimmers

———————————————-

Het bestuur van het KNWU-district Limburg heeft tijdens haar vergadering van 9 maart besloten Jack Theunissen aan te stellen als consul voor het district Limburg. Tevens is Jasper Vermazen aangesteld als plaatsvervangend consul. Jack en Jasper zullen samen de consulfunctie gaan invullen, Jack zal hierbij het eerste aanspreekpunt zijn. Beiden zullen ingewerkt worden door terugtredend interim-consul Bas Otten en Bas zal nadien ook ondersteuning blijven bieden betreffende wedstrijdtechnische zaken.
Voor vragen aan de consul kunt u zich richten tot consul.knwu.limburg@gmail.com

 

Namens het bestuur van KNWU-district Limburg,

Maarten de Ruijter,
2e secretaris